test

   

רינת היקרה.
הגעת אלינו בהצעה וקצת חששנו. מה לבית ספר ולעיצובי פרחים מפלסטיק? חששנו גם מלשלם על משהו שנשמע כל כך פשוט. אבל שוחחנו ראינו ונדהמנו. ואז ביד אומן צבעת את בית הספר בצמחים שמחים. כל מי שנכנס מייד שואל איך ומי האומן? מתרשמים מהפשטות המדהימה שיוצרת אומנות מיוחדת במינה. מהפלסתיק שהופך לכל כך חי מהדומם שמדבר צומח ומהפלא הגדול שבאומנות כל כך מיוחדת .
רינת היקרה, היה ממש נכון לפתוח כך את השנה לראות את הפנים השמחות והמופתעות של הבאים בשערי בית הספר.
ממליץ בחום להיחשף ולהתברך מחיבור של הדומם והצומח שחברו להם יחדיו ביד אומן

Ilan Zazon

Yehuda, Israel